Beretning for Laurbjerghallen 2018

 

Beretning:

General forsamling LaurbjerghallenTorsdag d. 140319.

 
 
 • 2018 er blandt andet gået med generel vedligehold og drift, hvor vi blandt andet har arbejdet med en kvalitets sikring af den generelle rengøringsflade i hallen. Vi er ikke fejlfri, men systemerne tager form og vi følger op og forbedre løbende. Sidst med initiativ af kvartalsvise kvalitetsmålinger foretaget af “Super1” rengøringsfirma i Hadsten.
 
 • Dele af vores beplantning omkring vores udemiljø på den gamle skrænt “LAURBJERG C”. Fik en lidt dårlig start - beplantningen fik ikke rigtigt fat, der er nu plantet nyt og vi håber at der denne gang kommer gang i gro processen. Gartneren fra vej/park i Favrskov Kommune opfordrede til at sætte salthegn i vinterperioden - men her blev vi gevaldigt udfordret da prisen på salthegn kom i tilbud med 50,000kr - godt vinteren udeblev - vi overvejer nu et billigere koncept frem til næste vinter, hvis nogle af jer har kontakter i netværket eller en god ide hører vi gerne om det.
 • Der blev i året doneret 3 legeredskaber, som er placeret ved den lille sten neden for skrænten - alle på hundelufter gåtur kan 24-7-365 tage en karruseltur selv eller snurre barnebarnet, men pas på der kommer fart på..
 • Der kan kikkes tilbage på 4 foredrag i vores debut for det lokale “fortælle hjørne” , et samarbejde med det lokale menighedsråd - alle var vel besøgt af glade borgere som har hygget i en fælles ramme. 40 - 45 personer pr. Arr. Med fængselsbetjent Tom Thomsen, rejsearrangør Henrik Tang, Provst Anders Bonde og Endelig Morten Hilmer som bidrog med en viden om Sirius patruliens hverdag.
 • En sodavandsmaskine fandt vej til hallen - mest for vores brugere uden for almindelig cafe åbningstid, fitness brugere og “ tennnis folket” -tak til fadøls experten / lading som sponsorerer maskinen. Og man kan se når der er lukket i cafeen - der er investeret i rullegardin, ligesom låsesystemet er optimeret til kontor mv. I henhold til at dele tingene op ml. Offentlig og privat.
 
 • Fitness centret har status på 140 - 42 medlemmer.
Vi glæder os fortsat over den lokale opbakning. I 2018 er der foretaget nye prioriteringer med koncept spinning, som i første omgang er blevet en succes. Vi afsøger dog fortsat hjælp omkring tjansen til M/K spinning instruktør - så hvis du kender en som kan/vil, så hører vi gerne om kontakten.
Generelt modtages Ris såvel som ros med tak.
 
 • Et lokalt firma har ifbm. Deres sundhedspolitik henvendt sig om en fitness firmategning for medarbejderne - det har vi fundet en ramme for. Eventuelle nye firmaer som vil overveje firmategning til fitness kan på opfordring få yderligere information hos halinspektøren om priser og betingelser.
 • Bestyrelsen har prioriteret renovering af vores 2 sidste omklædning/baderum så de kommer på niveau. Vi håber vores mange brugere tager godt imod den prioritering.
 • Hallen udsender nyhedsbrev 4 gange pr år så alle kan følge med i tiltag og nyheder omkring hallen - hvis du ikke allerede er på maillisten så tilmeld dig via Hjemmesiden.
 
 
 
Fremadrettet:
 
 • Hallen blev i det forgangne år for anden gang brugt til en erhvervsmesse for Favrskov4rens samarbejde ml. Laurbjerg, Houlbjerg, Granslev og Bøstrup. Det var en succes. Erhvervs messen gentages til august 2020, det er dog endnu uafklaret om Laurbjerghallen skal danne rammen for hele området - men det håber vi naturligvis.
 • Bestyrelsen ansøger i øjeblikket Favrskov Kommune om en byggetilladelse til en tilbygning iform af et depot. Udvidelsen skal ske bag til hallen - dels skal der bruges mere plads til rekvisitter og dels er det forventningen, at det nye areal vil gavne den generelle logistik. Vi forventer tilladelserne falder på plads og at byggeriet opstartes og afsluttes i indeværende år.
 • Fortællehjørnet har en spændende række i 2019 Vi håber at arrangements fladen bliver bredt endnu længere ud i vores lokale opland. Kommende 2019 arrangementer kan ses i vores folder om fortællehjørnet , VI er startet d. Xx med Nis Boesdal - han ramte desværre lige en guld kamp i herrehåndbold !, men billetter til årets sidste tre foredrag kan købes allerede idag, og I kan glæde jer til et par uformelle timer d.10/4 med Jesper Grønkjær som fortæller om Nordkorea, d. 23/10 kommer “Kurt kom forbi” og fortæller de virkelig gode anekdoter, og endelig d. 4/12 vores lokale Gourmet dommer og kok Dennis Rafn - som dels fortæller om finere (jule)mad og dels tilsætter en lille juletapas.
 
 
Allerede nu kan i sætte jeres kryds i kalenderen til et gratis arrangement - der kommer en ny GF onsdag d. 18/3.20 hvor Rasmus, Susanne og Martin er på valg:)
 
 
Tak for jeres opmærksomhed
 

Med Venlig hilsen
Leif Jønsson
mobil 24960924