Beretning for Laurbjerghallen 2016.

 

General forsamling Laurbjerg hallen 150317.

 

 • 2016 er blandt andet gået med generel vedligehold og drift, hvor vi har arbejdet med en kvalitets sikring af den generelle rengøringsflade i hallen. Vi er ikke fejlfri, men systemerne tager form og vi er godt på vej.
 • Konkurrencen med at navngive vores nye udemiljø på den gamle skrænt, blev blandt 67 indkomne forsalg valgt  - LAURBJERG C. Arealet kan idag bruges til leg, gode pladser til en sommer koncert, afslapning elller blot en hurtig adgang til og fra hallen. 

 

 • Hallen blev for første gang brugt til en messe for det nye FAvrskov4ren samarbejde ml. Laurbjerg, Houlbjerg, Grenslev og Bøstrup. - Det blev en succes og Messen gentages til august 2018, hvor Laurbjerghallen skal igen skal danne rammen. 
 • Fitness centret har status que på 130 - 32 medlemmer .

Lige her glæder vi os naturligvis over den konstatering, at alle i Norden tilsyneledende bliver lidt for fede ! - på det grundlag håber vi interessen                                           fastholdes, og vi vil også i 2017 foretage ny prioriteringer med redskaber fx. Anskaffelse af nye Fitnesscykler.

 • Mens der trænes i fitness eller hygges med badminton kan man nu i hallens nye lade stationer - oplade sin mobil / ipad mv. I vores nye SAFE boks system. Der er opsat 1 system i forgangen og et i relation til vores værdiskabe i fitness arealet. - som i vil bemærke idag, vil der også komme mulighed for at tegne reklamer på skærmene - værdiskabene er reklamefinansieret.
 • NY cafefront skal medvirke til hyggen og den stemning der gerne skal være i cafeen generelt og særligt når der kommer gæster til stævner mv.
 • Hallen har gravet dybt i de likvide midler, og der er investeret i en hjertestarter som er opsat uden for hoveddøren. Selv om det er en nyanskaffelse som vi reelt ikke håber der bliver brug for, så giver udstyret yderligere tryghed for hallens brugere og de nærmeste naboer.

 

Fremadrettet:

 • Når der er svedt kan der efterfølgende tages en kold afvaskning - i løbet af sommeren vil bruserummene få et mindre løft - ny flisebeklædning til fordel for den generelle hygiejne, men også oplevelsen af opdateret finish.
 •  Nogle af Hallens sponsorere afvikler førstehjælp/hjertestarter kurser i hallen – og der er få ledige pladser. Adgangskrav til kurset er relation til hallen, eller borger i Laurbjerg – der er 6 ledige pladser.
 • Vi har fortsatte drøftelser med Favrskov kommune om at dele udgifterne til belægning på vores p. Areal - Alle skolebusser vender på parkeringspladsen istedet for at køre rundt via Anemonevej og Nørregade - slidtagen voldsom, men hallen har forhandlet Kommunal opbakning og bestyrelsen forventer nyt slidlag og opstigning på nedre dæk, inden eller umiddelbart efter sommerferien 2017.  Et nyt samarbejde om brug og vedligehold af arealet er dermed en realitet. På forhånd tak til Favrskov Kommune.
 • Foredrags aftner på det nye speakers corner – 22/9) er første arrangement hvor Lindy fra ”rigtige mænd” kommer og fortæller hvordan det er at være lindy……

 

 • Timeudlejning / belægning af hallen bliver et opmærksomheds punkt for den bestyrelse som konstitueres efter i dag.

Aktuelt koster en time hallen ikke udlejes i aktiv spilletid,pr sæson 7000 netto kr pr år i indtægt. Det er derfor naturligt at hallen som selvejende institution er opmærksom på det aktuelle indtjenings og udlejningsforhold. 

 • Som en lille reklame for den lokale hygge faktor, vil vi henlede opmærksomheden for vores forårs fest - nemlig 80'er fest d.1.april med blandt andet "spildte talenter". 

  Der kan købes billetter allerede idag  - reserveres borde mv. Det bliver møj hyggeligt

 

 

Tak for jeres opmærksomhed